Let's celebrate life & ride together at PRURide PH 2023!

Worried every time you leave? Ito ang magagawa ng insurance para sa’yo at sa pamilya mo

Panatag sila dahil panatag ka. 

Bitbit mo na ang pangarap mo at ng pamilya, pero anong iiwan mo para sa kanila?

Kasama ng pangako ng masayang pagbalik, mag-iwan ka din ng kasiguruhan para sa pamilya through insurance.

Leaving with insurance means you’re leaving with peace of mind dahil alam mong kahit malayo ka, may aalalay sa pamilyo mo financially kung may mangyari man na hindi inaasahan. Bukod sa financial protection, may mga insurance, tulad ng investment-linked life insurance that gives you more opportunities and options to invest your money and boost your earnings.

With insurance, may kaagapay ka, whether you’re:

Living independently as a responsible adult

If you’re not yet thinking of starting your own family, pwedeng kang magsimula nang maaga para sa sarili o para sa mga magulang o kapatid na sinusuportahan.

Taking the first step

If you’re thinking of proposing, to getting married, a solo parent raising kids, or in a non-traditional partnership hoping to build a successful life together, mabuti nang magsimula nang maaga sa pag-iipon, investing, at pag-secure sa financial future mo at ng iyong magiging pamilya.

Setting up the family

As a breadwinner, handa kang harapin ang hamon at bumuo ng mas magandang buhay para sa’yo at sa pamilya. Insurance is a good place to start in building your family’s future. Habang maaga, hangga’t kaya at kumikita, simulan na ang pagbuo sa magandang kinabukasan ng pamilya.

Building your dream home

Ilatag ang pundasyon for your dream house with sound financial planning. With savings, investments, and insurance, mas abot-kamay ang pangarap na bahay. Ang maagang pabahay ang isa sa pinakamagandang pasalubong at pamana na maibibigay mo sa iyong pamilya.

Helping your children in achieving their dreams

Hindi madali ang makapagpatapos kaya gusto ka naming samahan sa biyaheng ito. Mula sa first day of school ni bunso hanggang sa graduation ni ate o kuya, kapag handa ka, handa rin silang ibigay ang lahat masuklian lahat ng sakripisyo mo.

Dealing with unexpected setbacks

Sa mga hindi inaasahang pagkakataon tulad ng sakuna, hospitalization, critical illnesses, disability, and even your untimely passing, you and your family can assured that everyone is looked after. Ngayon, handa kang humarap at magtagumpay sa iba’t ibang sorpresa ng buhay.

Enjoying your golden years

After giving your best for yourself and your family, now is the time to rest and enjoy the product of your hard work. Whether you’re aiming for an early retirement, going home permanently to start a business or having enough for maintenance, day-to-day expenses, and extra money to live comfortably in your old age, mas masaya ang retirement kung may naitabi ka mula sa savings, investment, at insurance.


Maliban sa pagsama sayo sa iba’t ibang yugto ng buhay, financial planning, saving for retirement, investing smart, and insuring yourself and the family also ensure that:

Your family’s needs are looked after

Mas panatag ang pamilya kapag alam nila na hindi mo sila iiwan ng wala. Whether it’s to take care of unexpected medical emergencies or funding your child’s tuition, an insurance policy lets your loved ones cope better with these expenses even when you’re away.

Tuloy-tuloy ang remittances ano man ang mangyari

Hindi maantala ang kita at pagpapadala sa mga minamahal kung sakaling ikaw man ay magkasakit, ma-ospital, o pansamantalang hindi makapag trabaho habang nagpapagaling. Kapag may health insurance, makakaasa kang hindi mapapabayaan ang pamilya.

Your life savings are safe

Ang ipon mo at lahat ng ipinupundar ay ligtas sa mga hindi inaasahang gastusin.

May magandang bukas na naghihintay para sa pamilya

Mas exciting ang homecoming dahil maliban sa ipon, may nakahanda na ring pondo para sa kinabukasan ng anak at sa inaasam na masayang pagreretiro. Mula pag-alis hanggang sa pagbalik, bawat yugto sa pag-abot ng pangarap ay planado at sigurado.


Kasama sa maletang naglalaman ng inyong mga pangarap ang kasiguraduhan na kami ang aalalay sa’yo. Kasama mo ang Pru Life UK sa pagtiyak na matutupad ang pangako ng magandang bukas mula pag-alis hanggang sa pagbalik.

Set an appointment with us today or talk to a Pru Life UK agent para malaman kung paano ka namin masasamahan sa pinakimportanteng biyahe ng buhay OFW.